top of page
 
Kwaliteit
 
Lactatiekundige IBCLC
Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Laction Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen.
Mijn opleiding tot lactatiekundige heb ik afgesloten met het internationale examen tot lactatiekundige IBLCE. Na het behalen mijn examen IBLCE ben ik als lactatiekundige IBCLC aangesloten bij de NvL, onder lidmaatschapsnummer 81719.
Mijn IBCLC nummer is: L-162128 
Klik HIER voor meer informatie.
Ik ben ook aangesloten bij de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding, de VSBB.
Onder lidmaatschapsnummer 2066.
Klik HIER voor meer informatie.
Privacy protocol - Wet AVG
Als cliënt is het goed om te weten hoe een lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie / praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Als lid van de NvL hanteer ik de algemene voorwaarden van deze beroepsvereniging.
Klik HIER voor meer informatie.
WHO gedragscode
De WHO-code staat voor de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.
Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder daarbij beïnvloed te worden door commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code gaat verder dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.
 
De WHO-code beoogt:
  • borstvoeding te beschermen en te bevorderen
  • ouders de juiste en voldoende voorlichting te geven
  • het juiste gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk - indien nodig
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd
Klik HIER voor meer informatie.
Klachtenprocedure
Mocht je niet helemaal tevreden zijn over mijn dienstverlening, laat het me dan direct weten. Ik los het graag samen met je op.
Als lid van NvL ben ik ook aangesloten bij de klachtenprocedure NVL. 
Klik HIER voor meer informatie.
 
Geschillencomissie Klachtenportaal Zorg
Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ. 
Klik HIER voor meer informatie.
Evaluatie
Ik vind het belangrijk mij te blijven ontwikkelen en feedback te ontvangen. Je kunt de feedback mailen naar Info@mariavanstarkenburg.com
Algemene Voorwaarden
Klik HIER voor de algemene voorwaarden van de NVL.
bottom of page